Naturspirerne - privat pasningsordning i Osted

Ved Stine Rysgaard - Tlf. 51 20 81 30

Sygdom

I skal selv stå for pasning af jeres barn, hvis jeg bliver syg.

Barnets sygdom

Jeg tager kun imod raske børn, dvs. børn, der uden udfordringer kan deltage i dagens aktiviteter.

Børn, der har indtaget smertestillende medicin modtages ikke.

Er dit barn syg, utilpas eller har en smitsom sygdom, må det blive hjemme.

Jeg ringer børn hjem, når jeg vurderer, det er nødvendigt for barnet eller gruppens trivsel.

Jeg tager ikke nødvendigvis barnets temperatur, men mærker barnets almindelige sundheds- og trivselstilstand, læser barnets reaktioner og følger i øvrigt "Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitsomme sygdomme hos børn". Hermed et direkte link: Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Sundhedsstyrelsen

Sygemelding vil jeg gerne have på sms inden kl. 8.00 samme dag, så jeg kan planlægge dagen.

Barnet skal være i sin almentilstand, når det afleveres i pasning igen efter sygdom.

Barnet må først komme i pasning igen mindst 48 timer efter diarre eller opkast er ophørt.

Barnet skal være feberfrit og i sin normaltilstand 24 timer før aflevering hos Naturspirerne.

Raskmelding skal ske i åbningstiden på sms 51208130 dagen inden barnet kommer igen.