Naturspirerne - privat pasningsordning i Osted

Ved Stine Bello Rysgaard - Tlf. 51 20 81 30

Mit børnesyn

I løbet af et barns første leveår gennemgår det en hel fantastisk men også en kæmpe udvikling, og med afsæt i min faglige viden ser jeg de første år i barnets liv som grundlæggende for deres videre udvikling. Mange små børn passes udenfor hjemmet, fordi deres forældre skal arbejde, og ganske tidligt skal de forholde sig til verden udenfor hjemmet. 

Det lille barn er afhængig af, at blive mødt af kærlige voksne, som formår at skabe en tryg og genkendelig hverdag med ro, tid og nærvær. Børn har brug for at blive set, hørt og forstået og relationen til de voksne, som passer på barnet, mens forældrene arbejder, er grundlæggende for barnets trivsel, mod, læring og udvikling. 

Hos Naturspirerne møder barnet en lille, overskuelig verden udenfor hjemmet. En tryg omfavnende base hvor man i ro kan vokse, modnes og blive helt klar til det videre børneeventyr der venter efter tiden hos mig. 

Vores hverdag er bygget op omkring daglige rutiner og faste rammer, som skaber genkendelighed og forusigelighed for børnene. Jeg er tæt på børnene, guider og styrker samspil børnene imellem, og sætter ord på det barnet ser, gør, oplever og udtrykker. Jeg følger det børnene er optaget af og tilbyder alderssvarende aktiviteter, som understøtter deres videre udvikling. 

De hjemlige rammer giver mindre at forholde sig til, fordi det minder om det barnet kender hjemmefra. Hos mig inddrager jeg børnene i daglige hyggelige gøremål såsom at lave mad, bage, dække bord, tørre bordet af, lægge hagesmækker og klude sammen og på plads m.m. - alt sammen genkendeligt fra livet hjemme hos jer. Børn vokser af at føle sig betydningsfulde og små opgaver hvor de hjælper til styrker deres selvværd og selvtillid. 

Jeg har med Naturspirerne skabt mit bud på et kærligt, trygt og overskueligt pasningsliv for de mindste.